Skip to main content

Pikasilla

ajaloost

Pikasilla ja Pikasilla koolimaja ajaloost

Pikasilla küla asub Tõrva vallas, Valgamaal, mis laiub endise Helme kihelkonna piiridel. Helme kihelkonda on esmakordselt mainitud 1329, olles sellega üks vanimatest kihelkondadest Eestis. Aastatel 1991–2017 kuulus küla Põdrala valda.

Küla paikneb Väikese Emajõe suudmealal (peamiselt vasakul kaldal) Võrtsjärve lõunatipu lähistel.

Esmakordselt on Pikasillat mainitud 1398. aastal kohana, kus orduvõimu ja Tartu piiskopi esindajad pidasid läbirääkimisi. Väike Emajõgi oli siin muinasajal Sakala ja Ugandi maakondade piiriks, hiljem Viljandi- ja Tartumaa piiriks. Sõdades (viimati 1944) on Pikasilla olnud lahingutander. Viimases sõjas langenute vennaskalmistut tähistab mälestusmärk.

Pikasillal on sündinud Aleksander Läte ning elanud August Kitzberg.

1921. aastal asutati Pikasilla Haridusseltsi eestvedamisel kool, mis töötas kuni 2014. aastani. Praeguseks on suletud nii velskripunkt, sidejaoskond kui ka kauplus.

Külaelu eestvedajaks oli pärast kooli sulgemist Pikasilla-Purtsi külaselts, kes hooldas ka koolimaja. Pärast haldusreformi lõpetas külaselts oma tegevuse.

Allikas: pikasilla.blogspot.com

Lühike ülevaade kooli ajaloost

 • 29. augustil 1921 aastal kutsuti Pikasillal kokku rahvakoosolek, kus asutati Pikasilla Haridusselts, mille esimeheks valiti kohalik talupoeg Hendrik Treufeldt, eestseisusesse valiti 10 inimest. 
 • 2. novembril 1921.aastal saatis Haridusselts oma esindaja palvekirja ja seletusega Tallinna haridusministri juurde. 
 • 6. novembril 1921. aastal kuulutas H. Treufeldt Haridusseltsi eestseisuse koosolekul Pikasilla Algkooli avatuks kui Pikasilla Haridusseltsi 4-klassilise erakooli. 
 • Koolihooneks osteti riigile kuuluv endine Patküla mõisa kõrtsihoone. Koolis töötas 2 õpetajat 73 õpilasega. 
 • 1923. aastal algas Pikasilla kooli ajaloos uus etapp. Nimelt võttis Valga Maavalitsus eraalgkooli oma alluvusse ning kool muudeti 6-klassiliseks. 
 • 1938-39. aastal seoses valdade reformiga läks kool Põdrala valla alluvusse. 
 • 1928-1935. aastail töötas Pikasillal ka tütarlaste täienduskool kodumajanduse alal. Kool oli 2-aastase õppeajaga. Kooli õppima said neiud, kellel algkool lõpetatud. 
 • 1936. aastal hakati rajama katseaeda. 1937. aastast alates töötas koolis internaat ning hakati lastele andma sooja toitu. 
 • 1944-1945. a oli kool sõjapurustuste tõttu suletud. Kooli taheti kaotada, kuid see taastati siiski lastevanemate poolt ühiskondlikus korras. Eestvedajaks oli Mari Utt. 
 • 1945. a avati kool uuesti 7-klassilisena ning nimetati Pikasilla Mittetäielikuks Keskkooliks. 
 • Aastate jooksul on koolis läbi viidud mitmeid muudatusi ning ümberkorraldusi. Hoone viidi üle koridorsüsteemile, ehitati võimla ja töökoda ning osaliselt mansardkorrus. 
 • 1959. a valmis esimene õpetajate elamu. 
 • 1961. a sügisel muudeti kool 8-klassiliseks. 
 • 1962. aastal sai kool elektrivalgustuse. 
 • 1966. a valmis teine õpetajate elamu. 
 • Mitmel korral on tahetud Pikasilla kooli sulgeda, kuid üldsuse ja lastevanemate nõudmisel töötas kool edasi. 
 • 1988. aastast töötas kool 9-klassilisena. 
 • 1995. a seati sisse veevärk, ehitati pesuruum, paigaldati dušikabiin, põhjalik remont tehti tualettruumides, 1996. a pandi koolimajale uus plekk-katus. 
 • 2000. aastast muudeti Põdrala vallavolikogu otsusega Pikasilla Põhikool ümber Pikasilla 6-klassiliseks Algkooliks. 
 • 28. veebruaril 2014. a otsustas Põdrala vallavolikogu lõpetada Pikasilla Kooli tegevus alates 31. augustist 2014.

Allikas: pikasilla.blogspot.com

Ajaloolised pildid pärit on pikasilla.blogspot.ee ja ajapaik.ee lehekülgedelt. 

Close Menu

About Pikasilla Puhke- ja Koolitus Maja

Pikasilla Koolimaja
Pikasilla,
Tõrva vald,
68715 Valgamaa

T: +372 512 0445
E: info@pikasillapuhkemaja.ee